نمونه کار

نمونه کار (20)

عنوان مکان : مجتمع تجاری اسپادانا واقع در ری نوع کار :   شستشوی نمای کامپوزیت شرکت : تک راپل سرپرست : مدیریت مجموعه تک راپل شماره همراه : 09025888484 استان : تهران شهرستان : تهران منطقه :  ساختمان واقع در اذری توضیحات : شستشوی نمای کامپوزیت مجتمع تجاری اسپادانا واقع در ری
عنوان مکان : ساختمان واقع در رودهن نوع کار :  شستشوی نمای شرکت : تک راپل سرپرست : مدیریت مجموعه تک راپل شماره همراه : 09025888484 استان : تهران شهرستان : تهران منطقه :  ساختمان واقع در اذری توضیحات : شستشوی نمای شیشه ساختمان واقع در رودهن
عنوان مکان : ساختمان نیما واقع در سعادت اباد نوع کار :  شستشوی نمای سنگی شرکت : تک راپل سرپرست : مدیریت مجموعه تک راپل شماره همراه : 09025888484 استان : تهران شهرستان : تهران منطقه :   ساختمان نیما واقع در سعادت اباد توضیحات : شستشوی نمای سنگی ساختمان نیما واقع در سعادت اباد
عنوان مکان : پاسیو واقع در تهرانپارس خیابان ۱۹۶ نوع کار : پیچ و رولپلاک نما شرکت : تک راپل سرپرست : مدیریت مجموعه تک راپل شماره همراه : 09025888484 استان : تهران شهرستان : تهران منطقه :   تهرانپارس خیابان ۱۹۶ توضیحات : پیچ و رولپلاک پاسیو واقع در تهرانپارس خیابان ۱۹۶
عنوان مکان : ساختمان واقع در اذری نوع کار : پیچ و رولپلاک نما شرکت : تک راپل سرپرست : مدیریت مجموعه تک راپل شماره همراه : 09025888484 استان : تهران شهرستان : تهران منطقه :  ساختمان واقع در اذری توضیحات : پیچ و رولپلاک نمای ساختمان واقع در اذری
عنوان مکان : ساختمان واقع در شهران جنوبی نوع کار : پیچ و رولپلاک نما شرکت : تک راپل سرپرست : مدیریت مجموعه تک راپل شماره همراه : 09025888484 استان : تهران شهرستان : تهران منطقه : شهران جنوبی توضیحات : پیچ و رولپلاک نمای ساختمان واقع در شهران جنوبی
عنوان مکان : ساختمان واقع در خیابان شریعتی نوع کار : شستشوی ساختمان شرکت : تک راپل سرپرست : مدیریت مجموعه تک راپل شماره همراه : 09025888484 استان : تهران شهرستان : تهران منطقه : خیابان انقلاب خیابان ویلا توضیحات : شستشوی ساختمان پزشکی واقع در خیابان انقلاب خیابان ویلا
عنوان مکان : ساختمان آموزشگاه آرین نوع کار : پیچ و رولپلاک نما شرکت : تک راپل سرپرست : مدیریت مجموعه تک راپل شماره همراه : 09025888484 استان : تهران شهرستان : تهران منطقه : نازی آباد توضیحات : پیچ و رولپلاک نمای ساختمان آموزشگاه آرین واقع در نازی آباد
عنوان مکان : مجتمع مروارید نوع کار : پیچ و رولپلاک نما شرکت : تک راپل سرپرست : مدیریت مجموعه تک راپل شماره همراه : 09025888484 استان : تهران شهرستان : تهران منطقه : تهرانپارس خیابان ۱۸۴ توضیحات : پیچ و رولپلاک نمای ساختمان مجتمع مروارید واقع در تهرانپارس خیابان ۱۸۴
عنوان مکان : ساختمان واقع در خیابان شریعتی نوع کار : شستشوی نما شرکت : تک راپل سرپرست : مدیریت مجموعه تک راپل شماره همراه : 09025888484 استان : تهران شهرستان : تهران منطقه : شهرک غرب ایران زمین توضیحات : شستشوی نمای شیشه ای برج واقع در شهرک غرب ایران زمین
صفحه1 از2