کار در ارتفاع

کار در ارتفاع به وسیله طناب جایگزین مناسبی از نظر هزینه و زمان و ایمنی برای امور کار در ارتفاع از جمله...پیچ نما،شستشو،رنگ نما،رزین،نانو،نصب سنگ،درز انقطاع،نصب بنر،و .... میباشد، شرکت تک راپل اماده انجام هر نوع عملیات کار در ارتفاع با توجه به نیاز کارفرما میباشد، با تشکر مدیریت گروه تک راپل
09122016136 ۰۹۰۲۵۸۸۸۴۸۴