درباره تک راپل

تک راپل

تک راپل شامل گروه بسیار حرفه ای در جهت انجام کلیه امور rappel building می باشد که مجرب بودن و مشتری مدار بودن از جمله خصوصیات بارز این گروه حرفه ای می باشد.

09122016136

09025888484